Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Cases comercials

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTEA garanteix la viabilitat dels projectes de particulars, promotors i constructors per a evitar que es produeixin desfasaments entre els pressupostos inicials i el cost final evitant així possibles impagaments.

 

Així mateix manté una constant comunicació amb els representants o comercials de les diferents empreses per a estar actualitzat de les innovacions tecnològiques i les variacions en els preus.