Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Constructors

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARTEA col·labora amb els constructors realitzant estudis de costos, estudis de viabilitat de les obres, pressupostos, amidaments, avantprojectes. També realitzem gestions municipals per solucionar problemes administratius, esbrinant les normatives vigents i gestionant els corresponents permisos d’obres.