Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Control econòmic d'obres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Els nostres professionals s’encarreguen de revisar les certificacions d’obra de les diferents empreses. Si el projecte està ben realitzat poques dificultats es presenten. En els casos que aquest es modifiqui és molt important controlar els nous pressupostos i els preus unitaris de les noves partides. Així mateix les contractacions han de reflectir penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament i retencions com a forma de garantir les execucions.