Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Desenvolupament d'obres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un aspecte molt important per al bon funcionament de les obres és que tot l’equip mancomuni la seva feina en col·laboració amb els altres. Per això és necessària una bona selecció de les persones i empreses col·laboradores i una precisa organització amb el major grau de definició dels projectes.

 

Les contractacions clares i rotundes establiran les obligacions de les parts sense deixar gens a la improvisació evitant increments en els costos.