Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Noves promocions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sempre hem cregut que realitzar promocions pròpies era una forma de competir amb els nostres clients. Ho seguim creient i per això el nostre treball consisteix a col·laborar d’una forma integral en les promocions de qui confien en els nostres serveis. Els oferim des dels avantprojectes, estudis econòmics de viabilitat, gestions municipals, contractacions, projectes i direccions d’obra, control econòmic, tramitacions de cèdules d’habitabilitat i serveis immobiliaris.