Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Prèvies i finals

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les actuals normatives vigents tenen certa flexibilitat a l’hora de ser interpretades. L’enteniment correcte de les mateixes genera el major aprofitament de les superfícies, així com també evita correccions posteriors, costos inútils i retards innecessaris.

 

L’adequada interpretació ens permet ajustar el nostre estil a l’entorn, donant-li un caràcter propi.

 

L’eficàcia es tradueix en temps i aquest en rendibilitat. Per això creiem que és beneficiós deixar en mans de professionals amb experiència les gestions municipals referides a les consultes sobre les normatives, gestions per a l’atorgament de les respectives llicències d’obres, d’activitats, d’obertura, les llicències de primera ocupació, l’obtenció de les cèdules d’habitabilitat, etc.