Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

ARTEA facilita la tasca dels promotors des de l’elaboració d’avantprojectes, estudis econòmics, gestions municipals, direccions d’obra, etc., fins al lliurament de claus, tramitacions de llicències de primera ocupació, cèdules d’habitabilitat i tot allò que competeix a una promoció.