Direcció

Plaça Les Palmeres, Local 46 - 17200 Palafrugell (Girona)

Horari

De dilluns a divendres:

De 10h a 13h i 17h a 20h

Bioconstrucció - Feng Shui

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una de les nostres col·laboradores, l’arquitecta Marian Chacón s’ha format en diversos àmbits de l’Arquitectura combinant la Bioconstrucció i el Feng Shui. ARTEA vol incloure dintre de les seves prestacions aquesta forma d’entendre l’harmonització de l’espai com una opció més per a millorar els vostres habitatges o negocis.

A continuació t’expliquem en què consisteixen els alineaments de la Bioconstrucció i el Feng Shui com a Disseny Energètic.

 

Disseny Energètic

 

SALUT, BENESTAR I REALITZACIÓ PERSONAL
L’ART MIL·LENARI QUE PORTA HARMONIA A LA TEVA LLAR

 

La casa és el nostre segon cos.

Igual que el cos físic, la seva forma, la circulació dels seus corrents d’il·luminació i ventilació, l’energia pròpia de la terra on se sustenta, les vivències de les seves ocupants atrapades en les seves parets i els seus circuits energètics i la capacitat d’adaptació al mitjà, ens condicionen cada dia.

La teva llar pot ser font de plenitud, equilibri i harmonia.

Un bon disseny energètic et permet potenciar l’entrada del Qi de la Terra, de la Naturalesa i del Cosmos, ajudant a contrarestar les àrees bloquejades, sobredimensionades i desvitalitzants.

Com obrir les portes cap al teu propi poder personal?

A l’HABITATGE:

 • Saluti descans reparador.
 • Abundànciade Recursos personals.
 • Vitalitati determinació per a aconseguir aspiracions i projectes.
 • Harmonitzar i sanar la xarxa de Relacionspersonals, familiars i laborals.
 • Connectar amb l’Alegriai la Plenitud, millorar la relació amb els nostres fills o el/la nostre/a nen/a interior.
 • Accedir a la font de Saviesaancestral, descobrir la nostra Força interior.
 • Revelar i utilitzar les nostres Capacitatspersonals innates.
 • Iniciar Nous Ciclesamb actituds creatives deixant enrere el passat.
 • Tornar al nostre Centre i obtenir més confiança, silenci i claredat.

A l’EMPRESA o NEGOCI

 • Crear un Bon clima de treball
 • Generar Espais Harmònicsque responguin a l’activitat empresarial.
 • Millorar la Productivitat, la Creativitati el Dinamisme.
 • Disminuir l’absentisme, fomentant els espais saludables.

PROPOSTA D’HARMONITZACIÓ

Es desenvolupa en 4 sessions.

Requereix un compromís de treball personal per a obtenir els resultats desitjats.

És convenient no desplaçar més d’un mes una sessió d’una altra.

Disposar d’un plànol a escala.

 

SESSIÓ 1: ENTORN I MEMÒRIES – 2 hs.

 • Diagnòstic d’Influència: arquitectònica, tecnològica, solar, natural, integració ambiental.
 • Informació energètica de la casa en companyia del client. Recorregut Sensible.
 • Historial: propòsits, símptomes, dades dels ocupants.

SESSIÓ 2: DIAGNÒSTIC DE GEOPATÍAS I TECNOPATÍAS – 2hs.

Amb ajuda de radiestesia, s’estudia l’energia ancestral:

 • El subsòl i les seves tendències geobiològiques
 • Xarxes energètiques: global i diagonal
 • Punts geopàtics desvitalitzants: provoquen malalties, esgotament, depressió, dificultat respiratòria, etc.
 • Tecnopaties: camps electromagnètics, torres d’alta tensió, antenes de telefonia, transformadors elèctrics, etc. Poden provocar cefalees, estrès, ansietat, alteració en el caràcter, dolor muscular i insomni.
 • Qualitat energètica dels espais i intensitat.

SESSIÓ 3: HARMONITZACIÓ DE LES FORMES – 2 hs.

Sobre el plànol de la casa treballarem:

 • Centre, projeccions i absències.
 • El PA KUA amb les seves 8 àrees i meridians energètics.
 • Aportacions d’energia: acceleració i estancament.
 • 5 elements i desequilibris.
 • Zones d’ordre/desordre, saturació, oblit.
 • Recomanacions sobre el moviment o la incorporació de colors, materials, mobiliari, il·luminació, imatges, símbols, art, etc.

SESSIÓ 4: ADRECES PERSONALS – 2hs.

Descobrirem entre altres coses:

 • La naturalesa energètica dels habitants.
 • El símbol kua femení i masculí de cadascun i la seva relació entre l’espai i les vivències de la vida.
 • El treball personal durant aquest cicle o any.
 • L’amplificació i reequilibri de l’energia personal.
 • Com estimular els meridians energètics de l’habitatge per a resoldre temes específics.

SEGUIMENT:

 • 1 al mes d’acabat l’estudi – 1h.
 • 1 als tres mesos d’acabat l’estudi – 1h.

S’acompanyen de:

 • Informe escritdetallat amb plànols a escala.
 • Assessorament telefònic.

Geo Qi

ACUPUNTURA DE LA TERRA

És de gran utilitat per a neutralitzar les influències energètiques del subsòl, els camps electromagnètics, geo i tecnopaties.

També per a realitzar dissenys energètics en llocs on no és fàcil fer canvis en el mobiliari i la decoració.

És possible treballar mitjançant aquest sistema i personalitzant els dissenys, tota una gamma de temes com: estrès, hiperactivitat, insomni, concentració, pensament lúcid, generació d’idees, afecte i relacions personals, inici de projectes, percepció de falta de temps, falta de recursos personals, conflictes, millora en el treball, por al canvi, simplificar la vida, sanar el passat, reinventar-se, ampliar la realitat, incrementar l’energia i el poder personal.

 

Bioconstrucció

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
BIOHÀBITAT

Desitgem retornar a l’Arquitectura la seva dimensió Humana, reconnectant l’hàbitat a les forces de la Terra, de la Naturalesa i del Cosmos.

Rescatar la seva essència més pura i subtil, restituint-li a l’home el seu refugi, una segona pell que ho nodreixi i li permeti desplegar al màxim els seus potencials i la seva consciència de Ser.

Tot això sense perdre de vista els avanços del nostre temps i els beneficis de la tecnologia, això sí, buscant alternatives que no danyin, sinó que potenciïn la qualitat de vida i la cura del nostre entorn.

A aquesta finalitat, la proposta de disseny comprèn la incorporació a l’Arquitectura tradicional, altres ciències com la Geobiologia, la Radiestesia, el Feng Shui, la Bioenergia i el rescat de la geometria de proporcions harmòniques.

Aquesta nova proposta per a un procés de Disseny Hologràmic comprèn:

 • Valoració de l’entorn i la contaminació ambiental (acústica, elèctrica, telefonia mòbil, indústries, abocadors).
 • Recerca de la zona favorable per a construir.
 • Estudi de les radiacions del subsòl, xarxa global i diagonal, geopaties i tecnopaties.
 • Construccions respectuoses amb el medi ambient, sanes i ecològiques.
 • Evitar la contaminació en l’interior de l’hàbitat (radioactivitat, camps electromagnètics, eficiència de les preses a terra).
 • Generar espais confortables i saludables
 • Disseny que combini màxim confort climàtic al mínim cost energètic.
 • Principis i materials de construcció sostenible.
 • Estalvi energètic i de recursos: ús d’energies renovables (solar, tèrmica i fotovoltàica, geotèrmica, biomassa).
 • Disseny bioclimàtic: estratègies passives de calefacció i refrigeració mitjançant l’orientació i el moviment de l’aire.
 • Disseny energètic segons el feng shui i les proporcions geomètriques harmòniques.
 • Estudi subtil dels ambients i el mobiliari fomentant vitalitat i realització personal.
 • Equilibri de factors de difícil solució amb Acupuntura de la Terra.